dinsdag 1 april 2014

Yarimuta

 
Op zoek naar YARIMUTA
===================
 
Dit was een belangrijke kuststad in de Libanon tijdens de El-Amarna brieven periode (1400-1350 v.C). De stad was al veel ouder, want de plaats wordt waarschijnlijk ook al genoemd in de inscripties van Sargon van Akkad (LAPO III blz.99 = Littératures anciennes du Proche-Orient, Paris) vanuit de 23e eeuw v.C. Ook in de Egyptische vervloekingsteksten vanuit de 19e eeuw v.C wordt de plaats vermoedelijk genoemd.
 
In de El-Amarna tijd was de plaats de zetel van een Egyptische goeverneur in Kanaan, namelijk Yan hamu.
 
Dan verdwijnt de naam in de vergetelheid. In het 1e millennium v.C komen we de plaatsnaam niet meer tegen. Ofwel de plaats is hartgrondig verwoest, of hij leeft verder onder een andere naam.
 
Waar moeten de plaats echter zoeken?
Wellicht kunnen de brieven van El-Amarna hierover enig uitsluitsel geven.
 
EA 68: 27-28. “Van Iarimuta ontvingen wij leefbenodigdheden.”
 
EA 75: 10-14. “En voorts is de vijandigheid van de GAZ-krijgers erg sterk tegen mij gericht. De zonen, de dochters, en ook het houten meubilair van de huizen is verdwenen, omdat dat aan Iarimuta is gegeven teneinde in leven te kunnen blijven.”
Het lijkt erop, dat Gubla voor zijn leeftocht is aangewezen op aanvoer uit Iarimuta.
 
EA 78: 31. “---Iar[imuta] ---“ Veel tekst is hier verdwenen, maar eromheen lezen we, dat Rib-Addi van Gubla zwaar in de verdrukking. Rib-Addi bezoekt even Beruna, maar de aanvallen van de GAZ mensen nemen toe.
 
EA81: 38-41. Herhaling van EA75.
 
EA82: 28-30. “Stuur een schip naar Iarimuta en laat dat geld voor U brengen en kleding voor hen.
Yarimuta moet dus ergens aan zee liggen, of aan een bevaarbare rivier. Het ligt niet in het gebied van Gubla, want Rib-Addi heeft in deze periode alleen nog maar Gubla en Beruna. De rest is in handen van Abd-Ashirta en de GAZ mensen.
 
EA85: 12-15. Herhaling van EA 75+81.
 
EA85: 33-37. “Verder, zou de koning het goed vinden, mijn heer, dat graan wort gegeven, het produkt van het land van Iarimuta. Dat wat voorheen aan Sumura wordt gegeven, zou nu aan Gubla moeten worden gegeven.”
Yarimuta heeft kennelijk de beschikking over genoeg graanvelden. Het moet een belangrijk landbouwgebied zijn. Sumur is nu in handen van Abdi-Ashirta, dus dat graan kan nu wel de richting van Gubla op.
 
EA85: 48-50. “Zeg tegen Ian hamu (goeverneur van Kanaan), dat hij geld en kleding meeneemt voor de mensen van Gubla in Iarimuta.
Er leven dus mensen van Gubla in Iarimuta. Had Gubla met Iarimuta een handelsrelatie?
 
EA86: 15-22. Hier ontbreekt veel, maar de naam van Iarimuta duikt weer op. Het is een brief van Rib-Addi aan Amanappa. Hierin wordt duidelijk, dat Ian hamu graan naar Gubla gezonden zou hebben, maar Rib-Addi heeft nog niets ontvangen.
 
EA86: 31-35. herhaling van EA85.
 
EA86: 46-50. “En van het land van I[arimuta] moet er graan gegeven worden voor ons levensonderhoud. Of stuur anders schepen, dat ik vooruit kan komen.”
Er wordt honger geleden in Gubla. Rib-Addi heeft dringend behoefte aan voedsel en dat moet uit Iarimuta komen.
 
EA90: 36-39. Herhaling van EA85.
 
EA105: 47-48. “ ---om graan voor voeding mee te nemen van I[arimuta, dat ik] niet ----“
 
EA105: 85-87. “--- Iapa-Addi heeft niet toegestaan, dat mijn schip van Iarimuta komt en ik kan hen niet naar Sumura toesturen vanwege de schepen van Arwada.”
Rib-Addi wil van alle kanten voedsel aanvoeren, maar hij wordt naar het noorden (Arwada) en naar het zuiden (Iapa-Addi) geblokkeerd. Iapi-Addi van Beruta heeft zich kennelijk verbonden met de toch al vijandige Zimrida van Siduna.
 
EA112: 27-30. “Alles is opgegeten, want al de bezittingen zijn aan Iarimuta gegeven, opdat we zouden overleven.”
Het eind is kennelijk in zicht.
 
Alles overziende moet Yarimuta ergens tussen Beruta en Siduna in liggen. Want, van Zimrida van Siduna heeft de aanvoer van graan geen last, maar wel van Iapi-Addi van Beruta.
Tussen Beruta en Siduna komen veelal kleine kustvlaktes voor, maar bij Damour ligt een wat grotere kustvlakte, waar het zo gewenste graan vandaan heeft kunnen komen.
Is dit het land van Yarimuta?
 
Nu verdwijnt de naam Yarimuta na de El-Amarna periode compleet uit beeld. Kan het zijn, dat de plaats in het 1e Millennium v.C aan andere Fenicische naam heeft gekregen? In dat geval komen Qartimme, Hildua, Inimme, Gy’ of Sikku in aanmerking, waarbij Inimme de meeste kans heeft.
 
ncfps
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten