zondag 19 oktober 2014

IDALION

Idalion

 
Uit: Cyprus, Boek 248. Expert.
De stadstaat Idalion uit de Bronstijd is een van de vele lokaties, waar volgens de legende de beeldschone herdersjongen Adonis, die iets te vaak flirtte met Aphrodite, aan zijn eind zou zijn gekomen door de slagtanden van een wild zwijn, dat gezonden werd door Hephaestus, de woedende echtgenoot van de godin. Het is moeilijk om deze Griekse mythologie in verband te brengen met de karige restanten van Idalion, die nog boven de grond liggen op deze lokatie. Het ligt 19 km ten zuiden van Nicosia en is nauwelijks opgegraven. Toch zijn er restanten ontdekt van de tempels van Aphrodite en Athene, evenals grote blokken hardsteen van de stadsmuren, die de stad beschermden tot die rond 400 v.C in verval raakten.
 
Naam: ‘dyl (fen), E-di-(‘-)il/al/li (akk) of Idalion (gr).
Tegenwoordig heet de plaats Dali. De opgravingsplaats ligt net ten zuiden van Dali.
 
LITERATUUR
 
Idalion in:
Boek 162.Prehistoric Greece and Cyprus, H.G.Buchholz+V.Karageorghis, Phaidon 1973.
Op blz 123 staat een kaart met de plaatsen uit de late bronstijd.
Afbeelding 1653 laat een Askos ringvorm van een vogel zien uit ‘Late Cypriote III’ van ‘Proto White-Painted Ware’.
 
Idalion in:
Boek 231.Les anciens Chypriotes, V.Karageorghis, Armand Colin.
Blz 68 opgraving te Alambra (ten westen van Idalion) met grote rechthoekige zalen.
Blz 107 genoemd op een Egyptische inscriptie van Medinet Habu (1e kwart 12e eeuw)
Blz 115 De Eteocyprische en Griekse beschaving vloeien ineen tussen 950 en 850 v.C.
Blz 129 Op een prisma van Esarhaddon (673/2) komt een koning Eléandre(?) voor uit de archaïsche periode (725-600).
Blz 149. Munt nr.5. Koning Stasikypros en een gevleugelde leeuw.  Voorts is er in de tempel van Athena een plaquette (ICS 217) gevonden, dat het ‘brons’ of het ‘tablet’ van Idalion wordt genoemd. Het betreft een clandestiene opgraving in c.1850 en werd in 1862 door de graaf de Luynes aan het ‘Cabinet des Médailles’ te Parijs gegeven. Het bevindt zich nu in de Bibliothèque Nationale te Parijs. De 31-regelige tekst (Cyprisch+Grieks) bevat een overeenkomst tussen enerzijds de koning en stad van Idalion en anderzijds de dokter Onasilos en zijn broers. Hij moet de gewonden verzorgen na de veldslag tegen de Perzen en de Feniciërs (ergens tussen 479 en 450 v.C). Hij krijgt daarvoor een salaris en een grondstuk. Als de stad het grondstuk weer terug wil, dan krijgt hij daarvoor een talent zilver.
Blz 150. afbeelding van de plaquette van 21,4 x 14 x 4,6 cm.
Blz 152.In 470 v.C wordt de tempel van Athena verwoest door de Feniciërs.
Blz 176.In de Ptolemeesche tijd verrijst er een tempel van Arsinoé (een vermenging met Aphrodite?).
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten